Akvakultur i Brasil

Oppdrettsfisk i Brasil er i stadig utvikling. Det er mange prosjekter i gang for å utvide produksjonen. Lavt innenlands forbruk og høyt eksportpotensiale gjør forholdene i Brasil ideelle.

Kurset er gratis og på engelsk.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Kurset egner seg spesielt godt for norske utviklere og leverandører  med eksportambisjoner i verdikjeden for akvakultur. Kurset passer også for deg som ønsker å lære mer om markedstrender for akvakultur i Brasil.

Dette vil du lære

  • Markedsinnsikt

    Kurset gir en introduksjon til markedet for akvakultur i Brasil.

  • Forståelse for muligheter

    Innsikt i hvor de største mulighetene ligger for norsk akvakultur i Brasilsmarked.