Watch Intro Video

Akvakultur i Brasil

Oppdrettsfisk og rekeproduksjon i Brasil er i stadig utvikling. Tallene understreker dette og det er mange prosjekter i gang for å utvide produksjonen. Innenlands forbruk er lavt, eksportpotensialet er høyt og forholdene i Brasil er ideelle. Dette kurset er på engelsk

Hvem passer dette for?

  • Deg som ønsker å lære mer om markedstrender for akvakultur i Brasil.

  • Norske utviklere og leverandører i verdikjeden for Akvakultur med eksportambisjoner.

  • Deg som allerede er i Kina, og som ønsker mer informasjon om akv

Hva får du i dette kurset?

  • Markedsinnsikt

    Kurset gir en introduksjon til markedet for akvakultur i Brasil.

  • Forståelse for muligheter

    Innsikt i hvor de største mulighetene ligger for norsk akvakultur i Brasilsmarked.