Ansvarlig næringsliv

For å øke muligheten for å lykkes når du går inn i et nytt marked, er det viktig å opptre ansvarlig og følge prinsipper for god forretningsetikk.

Dette kurset tar om lag 10 minutter å gjennomføre. Du styrer selv egen fremdrift og kan bruke verktøyene så lenge du vil.

Kurset er spesielt egnet for alle som jobber i bedrifter med utenlandske kunder, leverandører eller samarbeidspartnere, alle som jobber i en bedrift som skal inn i et nytt marked og alle som mottar internasjonaliseringstjenester fra Innovasjon Norge. 

Kurset er laget av vår seniorrådgiver Arnfinn Lundberg Bakke. Arnfinn er programansvarlig for samfunnsansvar i Innovasjon Norge og jobber med å hjelpe bedrifter å redusere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Målet er å bidra til et mer ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Han har bred internasjonal erfaring og har blant annet jobbet med norske bedrifter som vil satse i utviklingsland. Før Arnfinn kom til Innovasjon Norge i 2017 jobbet han med strategi og forretningsutvikling for det franske mobillitetsselskapet Keolis. Han er utdannet økonom fra NHH og har en mastergrad i latinamerikastudier fra UiB med spesialisering i norske bedrifters samfunnsansvar i utlandet. 

Dette vil du lære

  • En innføring i god forretningsskikk

    Vi går igjennom sentrale begreper og prinsipper for god forretningsskikk.

  • Sentrale verktøy

    Vi gir en kort innføring i hvordan bedriften kan kartlegge og håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. 

  • Hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe

    Vi ser på hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe din bedrift, og på hvilke krav og forventninger du må innfri for å motta tjenester fra Innovasjon Norge.