Hvem er dette minikurset for?

 • Alle som jobber i en bedrift som har utenlandske kunder, leverandører eller samarbeidspartnere.

 • Alle som jobber i en bedrift som skal inn i et nytt marked.

 • Alle som mottar internasjonaliseringstjenester fra Innovasjon Norge.

Hva får du?

 • En innføring i god forretningsskikk

  Vi går igjennom sentrale begreper og prinsipper for god forretningsskikk.

 • Sentrale verktøy

  Vi gir en kort innføring i hvordan bedriften kan kartlegge og håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. 

 • Hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe

  Vi ser på hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe din bedrift, og på hvilke krav og forventninger du må innfri for å motta tjenester fra Innovasjon Norge.

Kursansvarlig

Seniorrådgiver

Arnfinn Lundberg Bakke

Som programansvarlig for samfunnsansvar I Innovasjon Norge, jobber Arnfinn med å hjelpe bedrifter å redusere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Målet er å bidra til et mer ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Han har bred internasjonal erfaring og har blant annet jobbet med norske bedrifter som vil satse i utviklingsland. Før Arnfinn kom til Innovasjon Norge i 2017 jobbet han med strategi og forretningsutvikling for det franske mobilitetsselskapet Keolis. Han er utdannet økonom fra NHH og har en mastergrad i latinamerikastudier fra UiB, med spesialisering i norske bedrifters samfunnsansvar i utlandet.