Avfallshåndtering i Russland

Utenriksdepartementet opplyser at alt bilateralt samarbeid Norge har med russiske myndigheter stilles i bero inntil videre. I tråd med dette vil aktiviteten ved Innovasjon Norges kontor i Moskva ligge nede inntil videre. Dette kurset er derfor foreløpig utilgjengelig.