Avfallshåndtering i Russland

Få kunnskap og tips om muligheter innen avfallshåndtering i Russland

Dette kurset gir en kort oversikt over avfallshåndteringsindustrien i Russland med fokus på mulighetene for norske selskaper. Våre konsulenter går gjennom industrireformer, føderale prosjekter og finansiering, investeringseksempler og mer. Kurset er på engelsk og tar 15 minutter å fullføre.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Reform i sektoren

    Du vil få en introduksjon til reformer som kommer til avfallssektoren i Russland.

  • Markedsinnsikt

    Avfallsmengder i Russland byr på en stor mulighet, kurset vil ta deg gjennom hvordan sektoren er og hvordan markedet er bygd opp.

  • Muligheter for norske selskaper

    I Russland nå er det seks ulike typer avfall som peker seg ut som mulighetsområder for norske bedrifter. Lær om disse mulighetene i dette kurset.