Eksport av marine bioressurser til Kina

Få kunnskap og praktiske tips.

Det kinesiske markedet har et stort potensiale innenfor marine bioressurser og ingredienser. I dette kurset ser vi på relevante forskrifter som gjelder i Kina, for eksport av marine produkter og ingredienser fra Norge.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Introduksjon til markedet

    Kurset starter med en sektoranalyse av sentrale mulighetsområder innen marin bioressurs i Kina.

  • Muligheter og prioriteringer

    Du vil lære om hva prioriteringene til den kinesiske staten innenfor markedet er, samt hvor mulighetene ligger for norske bedrifter.

  • Hvordan få tilgang til markedet

    Du vil få en oversikt over markedsadgangsregistrering og markedsadgangsprosedyre for å kunne eksportere til Kina.