Eksport til Canada

Få kunnskap og praktiske tips om eksport til Canada.

I dette digitale kurset vil du lære om det kanadiske markedet, hvordan å gjøre forretninger i Canada og hvilke eksportmuligheter som finnes. Kurset er på engelsk.

Dette vil du lære

  • Informasjon om marked

    Den første delen introduserer deg til Canada og Innovasjon Norge-kontoret i Toronto.

  • Passer Canada for deg?

    Den andre delen gir råd om hvordan å drive forretninger i Canada. Markedet er likt det norske, men mye større.

  • Markedsmuligheter

    Du får også presentert spennende sektorer og muligheter for norske selskaper, særlig innen maritime sektorer.