Eksport til Vietnam

Lær om eksport til Asias raskest voksende økonomi.

Som et resultat av vellykkede reformer har Vietnam hatt høy vekst i BNP og blitt rangert blant de raskest voksende økonomiene i verden. Dette kurset gir deg innsikt i et marked med enormt potensial for norsk kunnskap og norske bedrifter. Kurset er på engelsk.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

I tiden fremover vil Vietnam trenge bærekraftige løsninger innen blant annet energi og sirkulærøkonomi. Dette gjør Vietnam til et attraktivt eksportmarked for norske bedrifter.  

Med 100 millioner innbyggere og en lang kystlinje, byr Vietnam på mange muligheter innenfor sektorer der norske bedrifter har mye erfaring. Landet er også en naturlig inngangsport til resten av Sørøst-Asia.

Norge har et sterkt og positivt samarbeid med Vietnam og feiret 50 år med diplomatisk samarbeid 2021. Vietnam har også en frihandelsavtale med EU. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.

Dette vil du lære

  • Introduksjon til Vietnam og vårt kontor

    Første del av kurset dekker det grunnleggende om Vietnam og introduserer deg til Innovasjon Norge-teamet i Hanoi.

  • Er Vietnam rett for deg?

    Vietnam kan være et utfordrende marked, og i denne delen av kurset forbereder vi deg på noen av utfordringene du kan møte.

  • Sektorer og muligheter

    Innovasjon Norges rådgivere i Hanoi har kompetanse i en rekke sektorer, og i denne delen av kurset får du en introduksjon til disse. Du vil også lære om spesifikke markedsmuligheter.