Grønn maritim og elvetransport i Frankrike

Lær om markedsmulighetene for norske selskaper.

Det er betydelige markedsmuligheter for norske selskaper i det franske markedet for grønn maritim transport og elvetransport. Dette kurset gir en introduksjon til mulighetene og informerer om finansieringsprogrammer, teknologiske trender og anbudsprosesser. Kurset er på engelsk.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Forståelse for grunnleggende markedstrender

    Kurset gir innsikt i tall, trender og politiske ambisjoner i det franske maritime og ferjemarkedet.

  • Forståelse av hvor mulighetene ligger

    Du får oversikt over relevante teknologier og markedssegmenter, de dominerende lav- og nullutslippsløsningene og en oversikt over verdikjeden.

  • Verktøy for å realisere ditt prosjekt

    Kurset gir en oversikt over finansieringsmekanismer og -programmer som er åpne for utenlandske selskaper. Du lærer også om anbudsprosesser og får innsikt i pågående prosjekter.