Grønn maritim og elvetransport i Frankrike

Lær om markedsmulighetene for norske selskaper

Det er betydelige markedsmuligheter for norske selskaper i det franske markedet for grønn maritim transport og elvetransport. Dette kurset gir en introduksjon til mulighetene og informerer om finansieringsprogrammer, teknologiske trender og anbudsprosesser. Kurset er gratis. Alt du behøver å gjøre er å registrere deg. Kurset er på engelsk.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Forståelse for grunnleggende markedstrender

    Kurset gir innsikt i tall, trender og politiske ambisjoner i det franske maritime og ferjemarkedet.

  • Forståelse av hvor mulighetene ligger

    Du får oversikt over relevante teknologier og markedssegmenter, de dominerende lav- og nullutslippsløsningene og en oversikt over verdikjeden.

  • Verktøy for å realisere ditt prosjekt

    Kurset gir en oversikt over finansieringsmekanismer og -programmer som er åpne for utenlandske selskaper. Du lærer også om anbudsprosesser og får innsikt i pågående prosjekter.