Introduksjon til EØS-midlene som et verktøy for internasjonalisering

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og til å styrke samarbeid mellom Norge og mottakerlandene i Sør- og Sentral-Europa.

Gjennom EØS-midlene gir Norge, Island og Liechtenstein (EØS-landene) om lag 430 millioner euro i støtte til samarbeidsprosjekter innenfor næringsutvikling og innovasjon i ti europeiske land med spennende markeder.

Kurset kommer snart!

EØS-midlene gir norske bedrifter, forskningsinstitutter eller andre aktører muligheter til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med bedrifter i Europa. Prosjektene kan bidra til å finansiere felles utvikling, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger som styrker næringslivet, verdiskaping og konkurransekraft. De kan også fokusere på kompetanseoverføring gjennom strategisk partnerskap og samarbeid med Norge. 

EØS-midlene gir norske bedrifter innpass i nye markeder og en mulighet til å teste, pilotere og skalere nye teknologier eller løsninger i Europa. Midlene støtter samarbeid på områder der Norge har gode forutsetninger til å bidra til den digitale og grønne omstilling i Europas grønne giv.

Samarbeidsprosjektene kan fokusere på grønn næringsutvikling, blå vekst (havnæringene), fornybar energi, velferdsteknologi eller IKT/digitalisering. Innovasjon Norge hjelper deg finne de beste mulighetene for din bedrift.

Banner: Norge, Island, Liechtenstein; Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

Dette vil du lære

  • Innsikt i markedstrender

    Kurset gir en introduksjon til EØS-midlene, finansieringen av innovasjonsprosjekter og mulighetene for norske bedrifter.

  • Forståelse for mulighetene

    Rådgivere fra EØS-teamet hos Innovasjon Norge hjelper deg med å identifisere muligheter for norske bedrifter i de europeiske markedene og hvordan du kan bli partner i et prosjekt.

  • Bistand til vekst

    EØS-midlene kan bidra til å styrke din bedrift gjennom finansiering av utvikling, testing og pilotering av nye løsninger i nye markeder i Europa.