Akvakultur i Europa

En samling mini-kurs om europeiske markeder for land- og havbasert akvakultur.

Hvert mini-kurs gir en kort introduksjon til markedet og de viktigste kommersielle mulighetene for norske eksportbedrifter. Kursene skal hjelpe bedrifter med å justere sine forretningsmodeller i forbindelse med vekst i nye markeder. Foreløpig dekkes markedene i Spania og Sverige, men flere markeder er på vei. Mini-kursene er på engelsk.

Dette vil du lære

  • Kommersielle muligheter

    Innovasjon Norges markedseksperter analyserer hvor i markedet det finnes behov for norske løsninger og norsk ekspertise.

  • Markedsanalyse

    Du får oversikt over grunnleggende markedsstrukturer, samt hvilke fortrinn og utfordringer som kjennetegner de ulike markedene.

  • Satsingsområder

    Du lærer om de enkelte lands strategiske satsninger for utvikling av akvakulturnæringen.