Watch Intro Video

Bærekraftig maritim teknologi i Japan

Norge og Japan samarbeider innenfor innovasjon og forskning på bærekraftig maritim teknologi for å utveksle og skape miljøvennlig teknologi i den maritime sektoren. Dette kurset tar for seg relevante samarbeidsområder og muligheter for norske bedrifter. Kurset er på engelsk.

Hvem passer dette for?

 • Norske bedrifter som jobber med grønn og autonom skipsfart

 • Norske bedrifter som jobber med flytende naturgass

 • Norske bedrifter som jobber med offshore vind

Hva vil du lære i dette kurset?

 • Markedsinnsikt

  Innsikt i digitalisering av maritim industri i Japan.

 • Utviklingen av enkelte maritime sektorer

  Som offshore vind og kystnær skipsfart.

 • Relevante muligheter

  Innsikt i muligheter for maritime norske bedrifter i Japan.

Andre kurs: