Bærekraftig maritim teknologi i Japan

Norge og Japan samarbeider innenfor innovasjon og forskning på bærekraftig maritim teknologi, for å utveksle og skape miljøvennlig teknologi i den maritime sektoren. Dette kurset tar for seg samarbeidsområder og muligheter for norske bedrifter i Japan.

Kurset er gratis og på engelsk. Ved å fullføre kurset får du et sertifikat du kan laste opp på LinkedIn.
Watch Intro Video

Se introduksjon til kurset

Dette vil du lære

  • Markedsinnsikt

    Innsikt i digitalisering av maritim industri i Japan.

  • Utviklingen av enkelte maritime sektorer

    Som offshore vind og kystnær skipsfart.

  • Relevante muligheter

    Innsikt i muligheter for maritime norske bedrifter i Japan.