Eksport til Frankrike

Vi gir deg kunnskap og praktiske tips om eksport til Frankrike, EUs nest største økonomi.

Dette digitale kurset er for alle med interesse for det franske markedet. Frankrike byr på et vidt spekter av eksportmuligheter innen ren energi, grønn mobilitet, jordbruk, trebygg, turisme og mye mer. Våre ansatte ved Innovasjon Norges kontor i Paris forklarer deg hvordan du kan lykkes i markedet. Kurset er gratis og tilgjengelig for alle.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø gjør Frankrike til et attraktivt eksportmarked for norske bedrifter. I dette landet finner du 400 nærings- og kompetanseklynger, og et svært aktivt gründermiljø.  

Frankrike representerer et marked på over 67 millioner forbrukere, og er dermed EUs nest største marked i tillegg til å være verdens sjuende største økonomi. Landet er også en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi, der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.

Dette vil du lære

  • Kunnskap og forståelse for det franske markedet

    Vårt Pariskontor vil introdusere deg til det franske samfunnet, politikk og økonomi. Våre rådgivere vil også forklare hvordan de kan hjelpe deg i dette markedet.

  • Oppdag de store mulighetsområdene

    Mange betrakter Frankrike som gammeldags, men det er faktisk et globalt senter for innovasjon og teknologi. Frankrike er også verdensledende i grønn omstilling med store muligheter i flere grønne industrier.

  • Praktiske tips for etablering

    Vi gir deg praktiske tips, for eksempel hvordan du kan håndtere kulturelle forskjeller og språkbarrierer, hvordan du deltar i anbudsprosesser eller hvordan du kan motta offentlig finansiering for ditt prosjekt.