Hvem er Eksportfinansiering I - kurset for?

Eksportfinansiering er tilgjengelig for alle næringer uavhengig av størrelsen på bedriften.

 • Bedrifter som ønsker å satse internasjonalt

 • Bedrifter som selger varer eller tjenester som utgjør en langsiktig investering for kjøperen

 • Bedrifter med kunder som trenger langtidsfinansiering

Du kommer til å lære:

 • Finansiering

  Oversikt over finansieringsløsninger knyttet til eksport

 • Salg

  Hvordan bruke eksportfinansiering i salgsarbeidet

 • Søknadsprosess

  Hvordan gå frem for å bruke dette tilbudet

Watch Intro Video

Eksportfinansiering enkelt forklart

I kurset går vi igjennom:

 • 1

  Eksportfinansiering kort oppsummert

  • Introduksjon til Eksportfinansiering

 • 2

  Hva er eksportfinansiering

  • Overordnet om eksportfinansiering

  • Hvordan forvaltes eksportfinansiering i Norge og hva betyr det for deg?

 • 3

  Eksportfinansiering som salgsverktøy

  • Generelt om finansiering i forbindelse med eksport

  • Hva du kan tilby til din kjøper!

  • Garantier

  • Rådgiving - hvordan kan Eksportkreditt hjelpe?

  • Hvordan har andre kunder brukt eksportfinansiering

 • 4

  Finansieringsløsninger

  • Lån til utenlandsk selskap

  • Lån til et prosjekt eller nystartet selskap

  • Lån til en utenlandsk stat

  • Lån til norske datterselskap i utlandet

 • 5

  Krav til den norske kontrakten

  • Definisjon av en eksportkontrakt

  • Krav til norsk innhold i kontrakten

  • Norsk interesse i kontrakten

  • Regulering av lokalt innhold i kontrakten

 • 6

  Kredittvurdering av låntakeren (kjøperen/prosjektet)

  • Gjeldsbetjeningsevne

  • Landrisiko

  • Antikorrupsjon

  • Vurdering av miljømessig og sosial påvirkning

  • Andre forhold

 • 7

  Krav til den norske eksportøren

  • Leveringsevne

  • Teknologisk risiko

  • Eksportørs ansvar

  • Ansvarlig næringsliv

 • 8

  Hvordan fylle inn en søknad?

  • Veiledning til utfylling av søknadsskjema

  • Nødvendig dokumentasjon

 • 9

  Søknadsprosessen

  • Fra eksportørs søknad til utbetalt lån

  • Administrasjon av lån og garantier

Flere ressurser hos Eksportkreditt Norge og GIEK

Klikk her eller se www.giek.no og www.eksportkreditt.no for mer informasjon og ressurser

Levert av: