Hvem er dette minikurset for?

 • Bedrifter som planlegger for internasjonal vekst

 • Eksportører som ønsker å spisse satsingen / undersøke nye segmenter i sine eksportmarkeder

Hva får du?

 • Verktøy som gir oversikt

  Kurset formidler et sett verktøy som setter deg i stand til å kartlegge helhetsbilde rundt eksporten.

 • Steg for steg fremgangsmåte

  En steg for steg fremgangsmåte for hvordan du går frem.

 • Strategi basert på forutsetninger

  Kurset hjelper deg å bygge en eksportstrategi basert på bedriftens forutsetninger for eksport.

Hvordan gjennomføre?

 • 100% nettbasert

 • Du styrer selv egen fremdrift

 • Kurset tar en til to timer, verktøyene kan du bruk så lenge du vil

Business Model Canvas

Det finnes flere måter å beskrive og visualisere forretningsmodeller på. Vi har god erfaring med å bruke Osterwalders' Business Model Canvas, og vil vise hvordan du kan bruke dette sammen med teamet ditt.
...

Kursinnhold

 • 1

  Ditt utgangspunkt for eksport

  • Eksporttesten

  • "Eksporthjulet" / "Spiderweb"

  • Dagens forretningsmodell

 • 2

  Vekststrategi

  • Velge rett vekststrategi

  • Ambisjoner og målsetning

  • Måltall og suksesskriterier

  • Nøkkelmarkeder

 • 3

  Lean markedsutvikling

  • Introduksjon til lean markedsutvikling

  • Pre-fase - Finne rett marked

  • Pre-fase - Søke etter informasjon

  • Tidlig fase - Teste markedet - segmentering

  • Tidlig fase - Teste markedet - kundeinnsikt

  • Operasjonalisere forretningsmodellen

  • Skalering og vekst

 • 4

  Planlegge ekspansjon

  • Inngangsstrategi

  • Partnerstrategi

  • Designe forretningsmodell for målmarkedet

 • 5

  Finansiere etablering og vekst

  • Kalkulere etableringskostnad

  • Finansiere vekst

  • Eksportfinansiering

 • 6

  Risikohåndtering

  • Identifisere og håndtere risiko

  • Risikomatrise

  • Røde flagg

 • 7

  Aksjonsplan og fremdrift

  • Aksjoner og fremdrift

 • 8

  Bistand til internasjonal vekst

  • Innovasjon Norges tilbud

  • Andre viktige aktører

Kursansvarlig

Internasjonaliseringsrådgiver

Tommy Odinsen

Tommy Odinsen er internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge. Med base i Vestfold og Telemark arbeider han med å hjelpe bedrifter til å rigge seg for eksport. Tommy har bakgrunn fra internasjonal forretningsutvikling og organisasjonsendring. Han er utdannet innen International Business fra Australia og har jobbet blant annet for Accenture og Forsvaret.