EUs green deal og taksonomien

Dette kurset gir en innføring i EUs Green Deal og taksonomien for bærekraftige aktiviteter.

Det har vært mye snakk om EUs taksonomi i det siste. Taksonomien er, kort forklart, et klassifiseringssystem og oppslagsverk, hvor hvert enkelt selskap kan avstemme om det de produserer eller leverer av varer og tjenester er forenlig med en fremtid i tråd med målene i Paris-avtalen.

Dette vil du lære

  • European Green Deal

    For å skjønne taksonomien, må man kjenne til bakteppet. "European Green Deal" er EUs nye vekststrategi med mål å kutte utslipp og skape jobber.

  • Taksonomien

    Få innsikt i klassifiseringssystemet og oppslagsverket. Lær å bruke verktøyet som gjør det lettere å planlegge og rapportere i overgangen til en økonomi som er konsistent med EUs klimamål.

  • Eksempler på sektorer

    Lær hvordan du vurderer om ladeteknologi og batteriproduksjon er i henhold til taksonomien.