I dette kurset lærer du:

  • Finansieringsmodeller for vekst og eksport

  • Hvordan finne ulike finansieringskilder

  • En del viktig punkter om vekst og ekspansjon