Finansiering for eksport og internasjonal satsning

Vi presenterer relevante finansieringsordninger fra Innovasjon Norge og Eksportfinansiering Norge, for å gi et komplementerende bilde av hvordan ulike finansieringsinstitusjoner, sammen eller enkeltvis, kan støtte prosjekter innen eksport og internasjonal satsing. Kurset passer for etablerte vekstbedrifter som er klare og i stand til å ekspandere internasjonalt. Kurset er gratis.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

 • Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift

  Innovasjon Norge kan bistå med profilering, kompetanse, rådgivning, nettverk og finansiering.

 • Oversikt over låneordninger

  Få en introduksjon til hvilke låneordninger Innovasjon Norge tilbyr, og om de kan være relevant for din bedrift.

 • Kundecaser

  Bli inspirert av bedrifter som allerede har fått levert tjenester av Innovasjon Norge.

Kursinnhold

 • 1

  Introduksjon

  • Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift?

  • Rammer for 2023 og oversikt over låneprodukter

  • Hvilken rolle har Innovasjon Norge i finansieringen av norsk næringsliv?

 • 2

  Oversikt over låneprodukter

  • Lavrisikolån

  • Innovasjonslån (risikolån og grønt vekstlån)

  • Vekstlån

  • Vekstgarantilån

  • Grønt vekstlån

 • 3

  Hva ser vi etter i et godt prosjekt?

  • Hva ser vi etter i et godt prosjekt?

  • I hvilken fase er en typisk risiko-lån kunde?

  • Tips til søknaden

  • Kundecaser

  • Søknadsskjema for låneprodukter og andre tjenester