Fornybar energi i Brasil

Brasil hadde sin første auksjon dedikert til vindenergi i 2009 som et tiltak for å skape en mangfoldig energisektor. Siden det har industrien tatt av. Nå vokser andre sektorer innenfor fornybar energi som sol- og vindenergi. Hvordan kan Norge delta i veksten?

Dette vil du lære

  • Markedsinnsikt

    Kurset gir en introduksjon til markedet for fornybar energi i Brasil.

  • Forståelse for muligheter

    Innsikt i muligheter for norske energibedrifter i fornybarsektoren Brasil.

  • Bistand til vekst

    Kurset gir innsikt i hvordan virkemiddelapparatet jobber for å bistå norske bedrifter i det brasilianske energimarkedet og hvordan vi kan hjelpe deg inn i markedet.