Hvem passer dette for?

 • Norske selskaper i Brasil

 • Løsningsorienterte bedrifter i fornybarsektoren som er interessert i muligheter i Brasil

 • Bedrifter som jobber med FNs mål om ansvarlig næringsliv

Hva vil du lære i dette kurset?

 • Markedsinnsikt

  Kurset gir en introduksjon til markedet for fornybar energi i Brasil.

 • Forståelse for muligheter

  Innsikt i muligheter for norske energibedrifter i fornybarsektoren Brasil.

 • Bistand til vekst

  Kurset gir innsikt i hvordan virkemiddelapparatet jobber for å bistå norske bedrifter i det brasilianske energimarkedet og hvordan vi kan hjelpe deg inn i markedet.