Forretningsmodellering med trippel bunnlinje

En introduksjon til et forretningsmodellverktøy hvor bærekraftsperspektivet er integrert.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Begrepet trippel bunnlinje

    Lær om hva som legges i begrepet trippel bunnlinje og hvorfor det er en fordel å inkludere det i din forretningsmodell.

  • Rapporter i samsvar med EU sin taksonomi

    Lær om hvordan du kan bruke dette verktøyet for å rapportere i henhold til EUs taksonomi.

  • Forklaring til elementene i verktøyet

    Introduksjon til de 16 ulike feltene i verktøyet "Flourishing Business Canvas".