​Fra lineær til sirkulær - hva betyr det for oss?

Norske bedrifter må forberede seg på at det kommer nye krav både fra myndigheter og markedet i løpet av få år. Omlegging til sirkulære forretningsmodeller vil kunne styrke bedriftenes konkurranseevne og omdømme. Vi deler eksempler til inspirasjon.

Dette vil du lære

  • Tips om krav som vil komme

    Vi gir en kort innføring i hva EU og European Green Deal kan bety for din bedrift og hva dere bør følge med på. Nye krav er også nye muligheter.

  • Inspirasjon til å utforske flere veier mot en sirkulær økonomi

    Ideen om sirkulærøkonomi er enkel å forstå men betydelig vanskeligere å gjennomføre i praksis. Det kreves ofte innovasjon i produkter, tjenester og forretningsmodeller.

  • Konkrete eksempler

    Vi deler konkrete eksempler på sirkulære innovasjonsprosjekter og tilhørende aktiviteter som Innovasjon Norge kan være med på å støtte.