Hvem er dette minikurset for?

 • Alle som jobber med innovasjon og forretningsutvikling

 • Dere som har et sirkulærøkonomiprosjekt under planlegging

 • Ledere og styremedlemmer som har ansvar for bedriftens strategi og fremtidige konkurransekraft

Hva får du?

 • Tips om krav som vil komme

  Vi gir en kort innføring i hva EU og European Green Deal kan bety for din bedrift og hva dere bør følge med på. Nye krav er også nye muligheter.

 • Inspirasjon til å utforske flere veier mot en sirkulær økonomi

  Ideen om sirkulærøkonomi er enkel å forstå men betydelig vanskeligere å gjennomføre i praksis. Det kreves ofte innovasjon i produkter, tjenester og forretningsmodeller.

 • Konkrete eksempler

  Vi deler konkrete eksempler på sirkulære innovasjonsprosjekter og tilhørende aktiviteter som Innovasjon Norge kan være med på å støtte.

Kursansvarlig

Innovasjonsrådgiver

Torunn Totland Stangervåg

Som rådgiver i Innovasjon Norge, jobber Torunn med å avdekke bedriftenes ambisjoner og behov. Inspirere, tilby verktøy og veilede selskaper til å tenke nytt. Målet er å bidra til flere gode innovasjonsprosjekter og bærekraftige forretningsmodeller for bedrifter på Vestlandet. Hun har mer enn ti års erfaring med markedsføring, innovasjon og ledelse, blant annet som marketingsjef i Orkla Foods Norge. Og som strategisk rådgiver i et design- og teknologibyrå spesialisert på å utvikle brukervennlige digitale tjenester. Torunn er utdannet siviløkonom fra NHH, og har senere studert Design Thinking: Strategisk design for innovasjon (NHH, UiB, HVL).