Ønsker du å delta?

Kurset er gratis. Alt du behøver å gjøre er å registrere deg.

Design og arkitektur Norge (DOGA) sin logo
...

Hvem passer dette kurset for?

  • Gnist kompetanse er åpen for alle kommuner og fylkeskommuner.

  • Det er ønskelig med deltakere fra både plan og næring.

  • I tillegg kan kurset passe for de som jobber innen folkehelse, samferdsel, kultur og frivillighet.

Dette vil du lære:

Vårt mål er at kursets fire moduler bidrar til å øke kompetanse og innsikt i samhandlende og innovativ stedsutvikling ved å

  • Gjøre kommunene i stand til å sette i gang konkrete innovasjonsprosjekt gjennom å identifisere og jobbe med egne problemstillinger.

  • Gi kommunene kunnskap om hvordan de kan bruke Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og andre verktøy og metoder aktivt i egen kommune

  • Gi kommunene mer innsikt i potensialet som ligger i samhandling med både innbyggere og næringsliv/privat sektor