Gnist kompetanse 2021

Gjennom fire moduler vil deltagerne få innsikt i teori og praksis som bidrar til en mer bærekraftig og innovativ stedsutvikling.

Det er mulig å følge kursmodulene når det best passer deltakeren, jobbe med egne case underveis, og dele erfaringer på tvers. Kurset er utviklet av Design og arkitektur Norge og kursplattformen er utviklet av Innovasjon Norge. Kurset er gratis.Dette kurset egner seg spesielt for alle kommuner og fylkeskommuner. Det er ønskelig med deltakere fra både plan og næring. I tillegg kan kurset passe for de som jobber innen folkehelse, samferdsel, kultur og frivillighet. 

Dette vil du lære

Vårt mål er at kursets fire moduler bidrar til å øke kompetanse og innsikt i samhandlende og innovativ stedsutvikling ved å

  • Gjøre kommunene i stand til å sette i gang konkrete innovasjonsprosjekt gjennom å identifisere og jobbe med egne problemstillinger.

  • Gi kommunene kunnskap om hvordan de kan bruke Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og andre verktøy og metoder aktivt i egen kommune.

  • Gi kommunene mer innsikt i potensialet som ligger i samhandling med både innbyggere og næringsliv/privat sektor.