Gnist kompetanse 2022

Gjennom fire moduler vil deltagerne få innsikt i teori og praksis som bidrar til en mer bærekraftig og innovativ stedsutvikling.

Kurset er asynkront, noe som betyr at du som deltaker kan følge innholdet i kursmodulene når det passer deg best – innenfor et tre-ukers intervall pr. modul. Kurset er utviklet av DOGA Design og arkitektur Norge og kursplattformen er utviklet av Innovasjon Norge. Det koster ingenting å delta på kurset, men som deltager forplikter du deg til å svare ut en kort nullpunktsanalyse ved oppstart, korte og enkle evalueringer mellom hver modul og en mindre avsluttende evaluering ved kursets slutt. Som takk for dine tilbakemeldinger underveis vil du etter gjennomført kurs (alle fire moduler) få tilsendt et kursbevis.

Logo: DOGA


Dette kurset egner seg spesielt for alle kommuner og fylkeskommuner. Det er ønskelig med deltakere fra både plan og næring. I tillegg kan kurset passe for de som jobber innen folkehelse, samferdsel, kultur og frivillighet. 

Dette vil du lære

Vårt mål er at kursets fire moduler bidrar til å øke kompetanse og innsikt i samhandlende og innovativ stedsutvikling ved å

  • Gjøre kommunene i stand til å sette i gang konkrete innovasjonsprosjekt gjennom å identifisere og jobbe med egne problemstillinger.

  • Gi kommunene kunnskap om hvordan de kan bruke Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og andre verktøy og metoder aktivt i egen kommune.

  • Gi kommunene mer innsikt i potensialet som ligger i samhandling med både innbyggere og næringsliv/privat sektor.