Vil du delta?

Kurset er gratis. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg.

Hvem passer dette for?

 • Norske utviklere og leverandører i verdikjeden for havvind med eksportambisjoner.

 • Deg som ønsker å vite mer om hvordan virkemiddelapparatet kan bistå ditt selskap i det asiatiske havvindmarkedet.

 • Deg som ønsker å lære mer om asiatiske markedstrender for havvind.

Hva får du fra dette kurset?

 • Innsikt i markedstrender

  Kurset gir en introduksjon til markedstrender for havvind i Japan, Kina, Korea og Vietnam.

 • Forståelse for mulighetene

  Våre rådgivere gir deg innsikt i hvor de største mulighetene ligger for norske havvindaktører i asiatiske markeder.

 • Bistand til vekst

  Kurset gir innsikt i hvordan virkemiddelapparatet jobber for å bistå norske havvindbedrifter i det asiatiske markedet og hvordan vi kan hjelpe deg inn i markedet.