Havvindmarkedet i Asia

Asia byr på mange muligheter for norske bedrifter med eksportambisjoner innen havvind. Dette kurset gir deg en introduksjon til markedsmuligheten i Japan, Kina, Korea og Vietnam. Kurset er på engelsk.

Kurset egner seg spesielt for norske utviklere og leverandører med eksportambisjoner i verdikjeden for havvind. Kurset passer også for deg som ønsker å vite mer om hvordan virkemiddelapparatet kan bistå ditt selskap i det asiatiske havvindmarkedet og deg som ønsker å lære mer om asiatiske markedstrender for havvind.

Dette vil du lære

  • Innsikt i markedstrender

    Kurset gir en introduksjon til markedstrender for havvind i Japan, Kina, Korea og Vietnam.

  • Forståelse for mulighetene

    Våre rådgivere gir deg innsikt i hvor de største mulighetene ligger for norske havvindaktører i asiatiske markeder.

  • Bistand til vekst

    Kurset gir innsikt i hvordan virkemiddelapparatet jobber for å bistå norske havvindbedrifter i det asiatiske markedet og hvordan vi kan hjelpe deg inn i markedet.