Vil du delta?

Kurset er gratis. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg.

Hvem passer dette for?

 • Norske utviklere og leverandører i verdikjeden for havvind med eksportambisjoner

 • Deg som ønsker å vite mer om hvordan virkemiddelapparatet kan bistå ditt selskap i det europeiske havvindmarkedet

 • Deg som ønsker å lære mer om europeiske markedstrender for havvind

Hva får du fra dette kurset?

 • Innsikt i markedstrender

  Kurset gir en introduksjon til markedstrender for havvind i Frankrike, Spania, Storbrittania, Tyskland, Polen og Danmark.

 • Forståelse for mulighetene

  Rådgivere fra NORWEP og Innovasjon Norge hjelper deg å identifisere hvor de største mulighetene for norske havvindaktører ligger i det europeiske markedet.

 • Bistand til vekst

  Kurset gir innsikt i hvordan virkemiddelapparatet jobber for å bistå norske havvindbedrifter i det europeiske markedet og hvordan vi kan hjelpe deg inn i markedet.