Havvindmarkedet i Europa

Europa er et stort og voksende marked for havvind med betydelige muligheter for norsk industri. Dette kurset introduserer deg til markedsmulighetene i Frankrike, Spania, Storbritannia, Tyskland, Polen og Danmark.

Kurset er laget i samarbeid mellom NORWEP og Innovasjon Norge. Kurset er gratis og på engelsk / The course is free and in English.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Kurset egner seg spesielt for norske utviklere og leverandører med eksportambisjoner i  verdikjeden for havvind. Kurset egner seg også for deg som ønsker å vite mer om hvordan virkemiddelapparatet kan bistå ditt selskap i det europeiske havvindmarkedet og deg som ønsker å lære mer om europeiske markedstrender for havvind.

Dette vil du lære

  • Innsikt i markedstrender

    Kurset gir en introduksjon til markedstrender for havvind i Frankrike, Spania, Storbrittania, Tyskland, Polen og Danmark.

  • Forståelse for mulighetene

    Rådgivere fra NORWEP og Innovasjon Norge hjelper deg å identifisere hvor de største mulighetene for norske havvindaktører ligger i det europeiske markedet.

  • Bistand til vekst

    Kurset gir innsikt i hvordan virkemiddelapparatet jobber for å bistå norske havvindbedrifter i det europeiske markedet og hvordan vi kan hjelpe deg inn i markedet.