Havvindmarkedet i USA

Det siste fra Team Norway i USA om mulighetene for havvind.

I en ny rapport om markedet for havvind i USA, belyser Team Norway i Nord-Amerika mulighetsområdene for norsk havvindindustri. Les rapporten gratis her. Rapporten er på engelsk.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Kurset passer for norske utviklere og leverandører med eksportambisjoner i verdikjeden for havvind. Det passer også for deg som ønsker å vite mer om hvordan virkemiddelapparatet kan bistå ditt selskap i det amerikanske havvindmarkedet, og deg som ønsker å lære mer om amerikanske markedstrender for havvind.

Logo for Norwegian Energy Partners
Logo for the Norwegian Mission in the United States of America

Dette vil du lære

  • Innsikt i markedstrender

    Kurset gir en introduksjon til markedstrender for havvind i USA.

  • Forståelse for mulighetene

    Rådgivere fra NORWEP og Innovasjon Norge hjelper deg å identifisere hvor de største mulighetene for norske havvindaktører ligger i det amerikanske markedet.

  • Bistand til vekst

    Kurset gir innsikt i hvordan virkemiddelapparatet jobber for å bistå norske havvindbedrifter i det amerikanske markedet og hvordan vi kan hjelpe deg inn i markedet.