Industriskift og scenarier – utgått

Kurset er ikke oppdatert og derfor ikke tilgjengelig for påmelding.

Industriskift og scenarier er et gratis online minikurs for ledere på alle nivåer som skal lede team og bedrifter gjennom store endringer. Vi løfter blikket og deler tips og verktøy slik at du kan gjøre det beste ut av situasjonen. Kurset er utviklet for ledere og styremedlemmer i norske små og mellomstore bedrifter og kan være nyttig for folk som hjelper bedrifter i krise- og omstilling, som bankrådgivere, mentorer, virkemiddelapparatet, klynger og nettverk.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Forstå det som skjer rundt dere og legg nye planer

    Felles begreper og rammeverk gir bedre diskusjoner om hva som skjer og hvordan dette kan påvirke bedriften. Ved å bruke scenarier og strategiverktøy kan dere forholde dere til flere mulige fremtider.

  • Led teamet og selskapet gjennom utfordrende tider

    Bedriften din kan ikke være rorløs i stormen. Dette kurset vil lære deg lederegenskaper og gi deg rammer for å utvikle en strategi i tider med usikkerhet.

  • Lag en handlingsplan

    Ved slutten av dette minikurset bør du ha en handlingsplan for å komme deg gjennom denne krisen.