Innføring i oppstart av egen bedrift

Dette kurset er et oppslagsverk for deg som kanskje vil etablere en bedrift for første gang. Kurset går gjennom grunnleggende ting du bør tenke gjennom før du etablerer egen bedrift.

Kurset er digitalt og tar 1-2 timer. Det er gratis og du styrer selv egen fremdrift. Innholdet inkluderer gjennomgang av selskapsformer, tilskuddsordninger, merverdiavgift, forsikringsordninger og enkle budsjettmodeller. Det introduserer også enkle verktøy for god planlegging i oppstartsfase. Kurset er utarbeidet i samarbeid med Etablerersenteret i Agder.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

 • Formuler og tydeliggjør forretningsidéen

  Få en innføring i hva det innebærer å starte en egen bedrift, og bli introduser til nyttige refleksjonsspørsmål det er nyttig å tenke på fra starten. Lær om de viktigste elementene i enhver forretningsmodell.

 • Forstå skillet mellom selskapsformer

  Kursholder forklarer forskjell på enkeltpersonsforetak og aksjeselskap, og ser på personlig og begrenset ansvar knyttet til de ulike selskapsformene.

 • Finansiering, forsikring og budsjett

  Bli introdusert til aktuelle finansieringskilder og virksomhetskritiske forsikringer. Forstå hovedprinsippene og ansvar knyttet til merverdiavgift. Lær om ulike budsjettbegrep.

Kursinnhold

 • 1

  Forretningsideén

  • Innledning

  • Din drøm

  • Hva skal du tjene penger på?

  • Test av forretningsidé

  • Hvem er du?

  • Hvordan lykkes?

  • Hva kan vi lære av de som feilet?

 • 2

  Forretningsmodellen

  • Forretningsmodell

  • Ni kritiske byggesteiner til enhver forretningsmodell

  • Omgivelsene

  • Utfordringer og muligheter

  • Test av modellen

 • 3

  Finansieringskilder

  • Introduksjon

  • Dagpenger og arbeidsavklaringspenger

  • Innovasjon Norge

  • Andre finansieringsordninger

 • 4

  Selskapsformer

  • Introduksjon

  • Enkeltpersonsforetak

  • Aksjeselskap

  • Stiftelsesmøte

  • Valg av selskapsform

 • 5

  Merverdiavgift

  • Merverdiavgift

 • 6

  Forsikring

  • Forsikring

 • 7

  Budsjett

  • Investering, resultat og likviditetsbudsjett

  • Risiko

 • 8

  Avslutning

  • Råd på veien videre

  • Mer om Etablerersenteret Agder