Introduksjon til EUs innovasjonsprogram og muligheter for finansiering

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2021–2027. I dette kurset tar vi for oss pilar 3 - Innovativt Europa, og gir deg innsikt mulighetene som finnes for deg og ditt selskap. ​Kurset passer for små og mellomstore bedrifter med banebrytende innovasjoner og ønske om å løfte blikket til EU og mulighetene som ligger utenfor Norges grenser. Kurset er gratis. Alt du behøver å gjøre er å registrere deg.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Navigasjon

    Kurset gir deg kunnskap om finansieringsmuligheter rettet mot næringslivet. Det vil gjøre deg bedre i stand til å navigere i EU-systemet og finne frem til relevante muligheter.

  • Felles forståelse og språk

    Du får bedre forståelse av hva EU ser etter og hva du og din bedrift kan gjøre for å lykkes med finansiering fra EIC Accelerator.​ Vi vil hjelpe deg med å finne ut om ditt prosjekt passer i EIC Accelerator og om du er klar for å søke.

  • Søknadsprosess med AI-plattform

    Det er en del ting som må være på plass i en søknad. Du får innsikt i søknadsprosessen for EIC Accelerator, og tips og triks for hva du må tenke på nå du bruker EU's nye AI-plattform.