Introduksjon til statlig finansiering av eksport

I dette kurset får du en innføring i hva eksportfinansiering er og hvordan du kan dra nytte av tilbudet. Kurset er gratis.

Eksportfinansiering er et tilbud fra den norske staten for å fremme norsk eksport, og for å styrke konkurranseevnen til den norske eksportindustrien.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Logo: EksfinKurset er laget av Eksportfinansiering Norge. Det egner seg spesielt godt for norske bedrifter som selger kapitalvarer og tjenester i utlandet, eksportører som har utenlandske kjøpere med behov for langtidsfinansiering for å inngå en kontrakt, bedriftsrådgivere i banker, næringsklyngereller næringsforeninger som vil orientere seg om det statlige tilbudet.

Dette vil du lære

  • Produkter

    Oversikt over finansieringsløsninger vi kan tilby eksportører og deres utenlandske kjøpere innenfor ulike bransjer.

  • Salgsargumenter

    Hvordan man går frem for å tilby sine utenlandske kunder et finansieringstilbud, og styrke sin bedrifts internasjonale konkurransekraft.

  • Forutsetninger

    Hvordan kvalifiserer man for å bruke dette virkemiddelet, hva er forutsetningene for å få finansiering og hvilke krav stilles?