Introduksjon til statlig finansiering av eksport

I dette kurset får du en innføring i hva eksportfinansiering er og hvordan du kan dra nytte av tilbudet. Kurset er gratis.

Eksportfinansiering er et tilbud fra den norske staten for å fremme norsk eksport, og for å styrke konkurranseevnen til den norske eksportindustrien.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Kurset er laget av Eksportfinansiering Norge. Det egner seg spesielt godt for norske bedrifter som selger kapitalvarer og tjenester i utlandet, eksportører som har utenlandske kjøpere med behov for langtidsfinansiering for å inngå en kontrakt, bedriftsrådgivere i banker, næringsklyngereller næringsforeninger som vil orientere seg om det statlige tilbudet.

Dette vil du lære

  • Produkter

    Oversikt over finansieringsløsninger vi kan tilby eksportører og deres utenlandske kjøpere innenfor ulike bransjer.

  • Salgsargumenter

    Hvordan man går frem for å tilby sine utenlandske kunder et finansieringstilbud, og styrke sin bedrifts internasjonale konkurransekraft.

  • Forutsetninger

    Hvordan kvalifiserer man for å bruke dette virkemiddelet, hva er forutsetningene for å få finansiering og hvilke krav stilles?