Watch Intro Video

Korona og Helsevesenet i Brasil

Brasil har den største offentlige helsesektoren i verden og det er samtidig mulig å selge løsninger, produkter og tjenester for å betjene denne befolkningen. Denne rapporten tar fram status og endringer i Brasil sitt helsesystem etter Korona.

Vil du delta?

Kurset er gratis. Alt du behøver å gjøre er å registrere deg.

Hvem passer dette for?

  • Bedrifter med interesse for helsemarkedet i Brasil.

  • Bedrifter som allerede er i det brasilianske markedet, og som ønsker mer informasjon

  • Bedrifter som er underveis med å gå inn i det brasilianske helsemarkedet

Dette vil du lære

  • Markedsinnsikt

    Få en oversikt over helsemarkedet i Brasil og hvordan markedet har utviklet seg etter Korona.

  • Markedsmuligheter

    Informasjon på hvor i sektoren det satses på i Brasil og markedsmulighetene dette skaper for norske bedrifter.