Korona og helsevesenet i Brasil

Brasil har den største offentlige helsesektorne i verden, hvor det er mulig å selge løsninger, produkter og tjenester for å betjene denne befolkningen.

Denne rapporten tar frem status og endringer i Brasil sitt helsesystem etter Korona. Kurset er gratis og på engelsk.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Kurset egner seg spesielt for bedrifter med interesse for helsemarkedet i Brasil, bedriter som allerede er i det brasilianske markedet og som ønsker mer informasjon, og bedrifter som er underveis med å gå i inn i det brasilianske helsemarkedet. 

Dette vil du lære

  • Markedsinnsikt

    Få en oversikt over helsemarkedet i Brasil og hvordan markedet har utviklet seg etter Korona.

  • Markedsmuligheter

    Informasjon på hvor i sektoren det satses på i Brasil og markedsmulighetene dette skaper for norske bedrifter.