Kurs i oppstart

Har du en forretningsidé? Har du lyst til å starte på en gründerreise?

Alle gründre kan ha nytte av dette kurset, både du som vil etablere deg i et lokalt marked og du som vil satse stort i et internasjonalt marked. Alle møter stort sett akkurat de samme utfordringene, uavhengig av hva ambisjonene er. Kurset er gratis og på norsk.

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

 • Hvorfor feiler så mange?

  Få innsikt i de vanligste grunnene til at bedrifter feiler i oppstartsfasen, og lær hvordan du unngår de vanligste fallgruvene.

 • Innstilling, holdning og fokus

  Å starte bedrift er både tids- og ressurskrevende. Har du riktig innstilling og holdning?

 • Kundefokus

  Å nå ut til riktige kunder er meget viktig, spesielt i startfasen. Lær hvordan du kan identifisere og nå ut til riktig kundesegment.

Kursinnhold

 • 1

  Introduksjon

  • Årsaker til at mange feiler

  • Tom for penger

  • Anbefale kurs?

  • Manglende kundeforståelse

  • Ikke behov i markedet

 • 2

  Kundeinnsikt

  • Innstilling, holdning og fokus

  • Øvelse: Hvem er kunden?

  • Øvelse: Hvilke behov har kunden?

  • Refleksjonsrunde

  • Jakten på "tidlige brukere"

  • Hvordan finne de tidlige brukerne

  • Fordypning og anbefalt litteratur:

Hva mer kan Innovasjon Norge hjelpe deg med?