Maritime og havbaserte eksportmuligheter i Kina

Få kunnskap og praktiske tips om Kinas havnæringer.

Havet er en viktig brikke i Kinas grønne omstilling. I dette kurset presenterer Lin Song fra Innovasjon Norges kontor i Beijing eksportmuligheter og markedstrender i Kinas maritime og andre havbaserte næringer. Fokus er på innenlands sjøtransport, havbasert oppdrett og havvind. Kurset er på engelsk.
Watch Intro Video

Se innledning til kurset

Dette vil du lære

  • Markedsoversikt

    Kurset gir en innføring i markedsstrukturene i kinesisk maritim sektor, handelsforholdet med Norge og reguleringene som driver næringen mot økt fokus på bærekraft.

  • Eksportmuligheter

    Du får oversikt over spennende markedsmuligheter, spesielt innen grønn innenlands sjøtransport, havbasert oppdrett og havvind.

  • Hjelp i markedet

    Du får også nyttig informasjon om etablering og drift i det kinesiske markedet.