Markedet for elbil og smart lading

Ta dette korte kurset for å lære om mulighetene som oppstår når Frankrike, Italia og Spania investerer i infrastruktur for elektrisk mobilitet og smart lading. Kurset er på engelsk.

Store europeiske land satser på elektrifisering av transportsektoren, og norske løsninger følges med interesse i markedet.

Se innledning til kurset

Kurset egner seg spesielt for deg som er nyskjerrig på teknologi knyttet til elbil og smarte ladesystemer, deg som er i ferd med å gå inn i det franske, italienske eller spanske markedet for elektrisk mobilitet og ladeinfrastruktur, eller deg som allerede er i markedet og som ønsker mer informasjon. 

Dette vil du lære

  • Markedsmuligheter

    Bli orientert om investeringer i infrastruktur for elbil i Frankrike, Italia og Spania og markedsmulighetene dette åpner for norske bedrifter.

  • Markedsinnsikt

    Bli oppdatert på trender i markedet for elektrisk mobilitet i Europa og de politiske satsingene som driver utviklingen.

  • Rapport

    Last ned utdrag fra markedsrapporter om utviklingen i det franske, det italienske og det spanske markedet for elbil og smart lading.