Offshore Wind Entry Programme del 3. Markedskvalifikasjon

Dette er det tredje og siste modulen til programmet. Innholdet vil produseres og publiseres i løpet av våren 2023.

Dette vil du lære

  • Strategi og forretningsmodeller

  • Markedsføring

  • Vekst, skallering og verdiforslag (Unique Value Proposition)