Offshore Wind Entry Programme del 1: Forberedelser

Dette kurset utforsker tidlige vurderinger av "hva som skal til" for å gå inn i havvindmarkedet.

Norske leverandørkjeder innen olje, gass og maritim sektor er konkurransedyktige på internasjonalt nivå i dag. Kompetansen, erfaringen og ressursene i form av personell og fasiliteter skal gi grunnlag for å ta markedsandeler også innen havvindindustrien.

Introduksjon fra Offshore Norge

Dette kurset passer for

 • Selskaper som ønsker å vurdere hvor de står i forhold til havvindmarkedet.

 • Tier 2 og tier 3 bedrifter som ønsker å utforske havvindmarkedet.

 • Selskaper innen olje- og gassektoren som har mulige løsninger for havvindindustrien.

Dette vil du lære

 • Modenhetsanalyse

  Lær om kriterier for å gå inn i markedet og metoder for å vurdere om din bedrift eller løsning er markedsklar.

 • Internasjonal markedsutvikling

  Få innsikt i hvordan du kan skalere løsningen eller produktet fra et lokalt til et globalt marked.

 • Intern støtte, finansiering og engasjement

  Lær hva som kreves av intern støtte, finansiering og engasjement for å komme inn i havvindmarkedet.