Slik bygger du ditt profesjonelle nettverk

Å ha et godt nettverk er en verdifull ressurs. Nettverk åpner for muligheter en ellers kanskje ikke ville fått. Dette kurset gir tips til hvordan du kan bygge og pleie nettverket ditt. Kurset er gratis og åpent for alle.

Dette vil du lære

 • Hvorfor nettverking er viktig

  og hvorfor spesielt skandinavere har noe å jobbe med her.

 • Fem faser av nettverking

  Engasjement, generøsistet, re-engasjement, tillit og pleie.

 • Øvelser

  Øvelser knyttet til kartlegging av nettverket ditt, strategisk nettverksbygging og prioritering av nettverket ditt.

Kursinnhold

 • 1

  Introduction to this Course

  • Introduction to Networking

  • Why are we not better at Networking?

  • About your Instructor (Rick Salmon)

 • 2

  Five Phases of Networking

  • The FIVE Phases of Networking

  • Phase 1 - Connect

  • Phase 2 - Generosity

  • Recommend course?

  • Phase 3 - Re-Connect

  • Phase 4 - Build Trust

  • Phase 5 - Maintain your Network

 • 3

  Networking Exercises

  • EXCERCISE: Part One - Your Relationship Map

  • EXCERCISE: Part Two - Network Strategy Planner

  • EXERCISE: Part Three - Your Networking Priority Map

 • 4

  Bonus Material

  • Bonus #1 - Giving Compliments and Feedback

  • Bonus #2 - Introductions and Cold-Calling

  • Bonus #3 - Pitching yourself and your ideas

  • Bonus #4 - Recap and Special Offers