Slik bygger du ditt profesjonelle nettverk

Å ha et godt nettverk er en verdifull ressurs. Nettverk åpner for muligheter en ellers kanskje ikke ville fått. Dette kurset gir tips til hvordan du kan bygge og pleie nettverket ditt. Kurset er gratis og åpent for alle.

Dette vil du lære

  • Hvorfor nettverking er viktig

    og hvorfor spesielt skandinavere har noe å jobbe med her.

  • Fem faser av nettverking

    Engasjement, generøsistet, re-engasjement, tillit og pleie.

  • Øvelser

    Øvelser knyttet til kartlegging av nettverket ditt, strategisk nettverksbygging og prioritering av nettverket ditt.