Hvem passer dette for?

 • De som ønsker å bygge gode relasjoner

 • De som ønsker å utvide og pleie nettverket ditt

 • De som ønsker å etablere samarbeid

Dette vil du lære:

 • Hvorfor nettverking er viktig

  og hvorfor spesielt skandinavere har noe å jobbe med her

 • Fem faser av nettverking

  Engasjement, generøsistet, re-engasjement, tillit og pleie

 • Øvelser

  Øvelser knyttet til kartlegging av nettverket ditt, strategisk nettverksbygging og prioritering av nettverket ditt

Andre kurs: