Hvem er dette minikurset for?

 • Bedrifter som vurderer å søke Innovasjon Norge om innovasjonstilskudd.

 • For å søke finansiering hos Innovasjon Norge, må bedriften være registrert, helst som aksjeselskap, i Brønnøysundregisteret.

Hva får du?

 • Steg for steg

  Kurset gir søkere til innovasjonsprosjekter hjelp til å fylle ut søknadsmal

 • Tips og råd

  Vi gir informasjon om hva som må beskrives i en god søknad – og hvorfor

 • Innsikt

  Vi forklarer hele saksbehandlingsprosessen slik at du vet hva som skjer underveis

Hvordan gjennomføre kurset?

 • 100% nettbasert

 • Du styrer selv egen fremdrift

 • Hopp over eller gå tilbake. Se det som er mest nyttig for deg.

Kurs innhold

 • 1

  Introduksjon til søknadsprosessen

  • Hvilken del skal jeg se nærmere på?

 • 2

  Hovedprosjekt

  • Generelt om hovedprosjekt

  • Generelle tips ifbm. søknadsprosessen

  • Innlogging og oppbygging av søknadsmalen

  • Prosjektopplysninger

  • Sysselsettingseffekt, verdiskaping og utløsende effekt.

  • Miljø og samfunnseffekt

  • Innovasjonsnivå, lokalisering og næringskode

  • Prosjektdeltakere / samarbeidspartnere

  • Fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Lønnsomhet og nytteverdi

  • Søkers interne forhold

  • Søkers eksterne forhold, økonomisk utvikling og andre sentrale forutsetninger for bedriften

  • Vedlegg, kontroll og innsending

 • 3

  Annet nyttig om søknadsprosessen

  • Avslag - Grunner til avslag

  • Avslag - Klagerett?

  • Rapportering og utbetaling

Kursholder

Seniorrådgiver

Gry Kolbjørnsen Langbakk

Som innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge jobber Gry med å utfordre bedriftenes ambisjoner, avdekke behov og redusere risiko, gjennom å tilby verktøy og veiledning. Målet er å bidra til flere robuste innovasjonsprosjekter og bærekraftige forretningsmodeller for norske bedrifter. Hun har mer enn 6 års erfaring i Innovasjon Norge, blant annet som saksbehandler og bærekraftsrådgiver. I tillegg har hun jobbet 20 år i ulike nasjonale og internasjonale industriselskap, med Industri 4.0; Integrerte løsninger for rask tilgang på data fra sensor til styrerom. Gry er utdannet sivilingeniør fra NTH, teknisk kybernetikk, og har senere studert Smart grønn vekst, styrekompetanse, ledelse og innovasjon (BI, NTNU).