Hopp til hovedinnhold

Er du klar for EIC Accelerator?

Velkommen til kurset om EUs finansielle virkemiddel, EIC Accelerator

I dette kurset vil vi utforske hva EIC Accelerator er, hvilke bedrifter det retter seg mot og hvordan søknadsprosessen fungerer. Vi vil også dele erfaringer og identifiserte fallgruver.

EIC Accelerator er et finansieringsprogram under Horisont Europa - verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. EIC Accelerator er det eneste virkemiddelet i Horisont Europa som tilbyr både tilskudd og egenkapital til SMB-er og oppstartsbedrifter som ønsker å skalere og kommersialisere sine produkter. Virkemiddelet har som mål å ta bedrifter fra Technology Readiness Level 5/6 og opp til 9 (kommersialisering).

Konkurransen om ekstern kapital fra EIC Accelerator er betydelig, og det er viktig at bedrifter som vurderer å søke, foretar en grundig vurdering av hvorvidt dette EU-virkemiddelet passer for dem. Norsk suksessrate har vært rundt 7 %.

En vellykket EIC Accelerator-søknad gir et viktig kvalitetsstempel for bedriften, og vil ikke minst gjøre det enklere å få tilgang på kapital fra eksterne investorer, både i Norge og EU.

Vi håper dette kurset vil være til nytte for din bedrift, og oppfordrer deg til å ta kontakt med en av Innovasjon Norges EU-rådgivere hvis du vurderer virkemiddelet som aktuelt.

Lykke til med kurset!