Hopp til hovedinnhold

Finansiering for utvikling og omstilling

Introduksjon til finansielle tjenester for selskaper som har innovative utviklings- og/eller omstillingsprosjekter under planlegging


Finansieringen skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft, og utløse et potensial for bærekraftig vekst. I dette digitale kurset ser vi på noen utvalgte ordninger. Utviklings- og/eller omstillingsprosjekt kan finansieres både med tilskudd og lån.

Dette vil du lære

  • Miljøteknologiordningen:

Gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

  • Innovasjonskontrakter:

Gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde.

  • Innovasjonslån:

Kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.