Hopp til hovedinnhold

Kurs i memoreringsteknikk

0%

Bli bedre på nettverksbygging ved å bruke mnemonikk. I dette kurset lærer du om en memoreringsteknikk som kalles mnemonikk. Gjennom praktiske eksempler, vil du se hvordan du kan benytte mnemonikk for å bygge sterkere og mer bærekraftige sosiale nettverk. Ryan Koch, amerikansk forsker på hukommelse, er kursholder. Kurset er på engelsk.

Dette vil du lære

  • Hva er mnemonikk?

Mnemonikk er en teknikk som trekker på innsikt fra ulike fagfelt for å gjøre det lettere å huske store mengder informasjon. Mnemonikk kan hjelpe deg å holde oversikt over navn, ansikter og bakgrunner på personer du møter i nettverkssammenhenger.

  • Husk navn på personene du møter:

Kurset demonstrerer teknikker for å huske navn gjennom en rekke praktiske eksempler. Det er også lagt opp til øvelser du kan gjøre selv.

  • Husk viktig informasjon om dine forbindelser:

I kurset lærer du også hvordan du kan bruke mnemonikk til å huske viktig informasjon om dine forbindelser, slik som yrke, bakgrunn og interesser.