Hopp til hovedinnhold

Offshore Wind Entry Programme

0%

Norske leverandørkjeder innen olje, gass og maritim sektor er konkurransedyktige på internasjonalt nivå i dag. Kompetansen, erfaringen og ressursene i form av personell og fasiliteter skal gi grunnlag for å ta markedsandeler også innen havvindindustrien.

Dette kurset utforsker tidlige vurderinger av "hva som skal til" for å gå inn i havvindmarkedet.