KOMPETANSE OG RÅDGIVNING

Innovasjonsverksted

Kundeorientert innovasjon i praksis

Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og har du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Innovasjon Norge tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. Blant annet deler vi konkrete tips til hvordan man kan gå frem når man skal snakke med ulike kunder.

Internasjonal markedsutvikling

Hva skal til for å lykkes internasjonalt?

Søker din bedrift mot internasjonale markeder? Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. I denne workshopen får du hjelp til å kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked. Og forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt

Springbrett

Skreddersydd ekspertpanel

Få tilbakemeldinger fra et tverrfaglig ekspertpanel med 6-8 ressurspersoner fra næringslivet. Connect finner eksperter med kompetanse, erfaring og nettverk som kan bidra til gode innspill på de strategiske utfordringene ditt selskap står overfor. På denne måten får selskapet 2,5 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte.

Mentor

Skreddersydd kompetanse

En strategisk mentor har kompetanse og erfaring som er skreddersydd de behovene bedriften din har. Mentor blir plukket fra Connects store nettverk i næringslivet, men de leter også utenfor nettverket for å finne akkurat den kompetansen selskapet trenger. Connect Vest har de siste årene gjort flere hundre mentorkoblinger for Innovasjon Norge. NB! I forbindelse med Covid-19 har vi utvidet mentortjenesten, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer.

Veivisere

i en digital verden

Veiviserene gir deg de praktiske verktøyene du trenger når du skal gå fra utfordring eller idé til produkt eller tjeneste. Underveis får du metodekort, presentasjonsmaler og eksempler som er nyttig i arbeidet.

Omstillingsmotor

Digitalisering og avansert produksjon

Har din bedrift behov for økt kompetanse på digitalisering og avansert produksjon? Våre ledende klyngemiljøer kan levere et spesialtilpasset opplegg for et kompetanseløft innen digitalisering og avansert produksjon gjennom Omstillingsmotor.

Marin Innovasjonsarena

Samarbeid for å finne nye løsninger på viktige problemer

Første fokusområde for Marin Innovasjonarena er mesopelagisk fisk som ny marin råvare. Det vil kreve innovasjon i hele verdikjeden som omfatter framskaffe og prosessere fôr til oppdrett. Om dette kan være av interesse for din bedrift, kan du gjerne ta kontakt med Dag Finne (92016360 – dfi@visinnovasjon.no) eller Kjartan Kramer (90822251 – kkr@visinnovasjon.no) for mer informasjon.

Katapult-sentre

Test-, simulerings- og visualiseringsfasiliteter

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Reiselivskurs

Bli god på nett - Godt vertskap - Opplevelse - Pakking, distribusjon og salg

I en vanskelig periode ønsker Innovasjon Norge å bidra til økt kompetanseheving i reiselivsnæringen, mens vi alle venter på bedre tider. Derfor har noen av våre kurs blitt digitalisert, slik at du kan delta på kurs - uavhengig av hvor du sitter.

Elements of AI

Kurs om kunstig intelligens

Elements of AI er et gratis nettkurs rettet mot alle som vil vite mer om hva kunstig intelligens er, hvordan KI utvikles, hva som er mulig (og ikke mulig) med KI, og hvordan KI påvirker livene våre. Kurset kombinerer teori med praktiske oppgaver, og du kan fullføre det i ditt eget tempo.

The Explorer

Gratis markedsføringskanal for grønn teknologi

The Explorer er Norges offisielle kanal for internasjonal profilering og markedsføring av grønne og bærekraftige løsninger. The Explorer-redaksjonen skriver en salgspitch av alle løsninger som profileres på tjenesten. Kriteriene for å bli publisert på The Explorer er at løsningen må være grønn og bidra til minst ett av FNs bærekraftsmål. I tillegg må bedriften ha ambisjoner om internasjonal vekst.

Flere næringsklynger

Ulike ekspertområder

En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter – små og store – som samhandler og innoverer gjennom ustrakt grad av kompetansedeling og samarbeid. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, og skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger.

Flere næringshager

Siva og øvrige

Få oversikt over næringshagene i Norge i Sivas kartbaserte database. Finn din lokale næringshage, og få rask tilgang til kontaktinfo, tilknyttede firmaer og annet.

FINANSIERING AV INNOVASJONSPROSJEKTER

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Frist 10. mai 2021

Designdrevet innovasjon sikrer en dyp forståelse for endringene i kundens tankesett og adferd før nødvendige investeringer må gjøres. Dette senker risikoen for å feile i markedet og fører til bedre og mer treffsikre produkter og tjenester. Ved å søke får du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder, til å utvikle nye ideer og løsninger for dine produkter eller tjenester. Søknadsfristen for DIP er 10. mai 2021.

Innovasjonstilskudd

fra Innovasjon Norge

Vi kan tilby finansiering til bedrifter som bygger sin vekststrategi på innovasjon. Våre tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft, og utløse et potensial for bærekraftig vekst.

Innovasjonslån

fra Innovasjon Norge

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

Forstudie

fra Innovasjon Norge

Formålet med et forstudie er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold for bedre beslutningsgrunnlag før eventuell gjennomføring av et innovasjonsprosjekt. Som hovedregel forventer vi at bedriften finansierer denne fasen selv. I forbindelse med den pågående koronakrisen, åpner vi for at bedrifter kan søke om midler til å gjennomføre forstudier.

Støtteordninger i samlet oversikt

Altinn

Det offentlige tilbyr en rekke støtteordninger til næringsdrivende. Altinn har samlet en oversikt over disse. Velg formål og/eller bransje for å finne aktuelle støtteordninger for deg.

EIC Accelerator Green Deal

(tidligere SMB-instrumentet)

EIC Accelerator hjelper innovative SMBer med internasjonale ambisjoner og stort potensiale for vekst med finansiering, coaching og akseleratortjenester. Neste utlysning av EIC-midler har søknadsfrist 19. mai 2020. For å kvalifisere for støtte må bedrifter ha en nyvinning som hjelper Europa med å nå ett eller flere av målene til «European Green Deal».

FLERE TIPS

Opptak av Webinarer fra Innovasjon Norge

Gode tips til gründere gjelder også etablerte bedrifter

IPR - beskyttelse av immaterielle verdier


FLERE TIPS

Innovasjon Norges krisetiltak for norske bedrifter klikk her

Webinar - Innovasjonstilskudd klikk her

GCE Ocean Technology - COVID-19 Update klikk her

Industriutvikling Vest - Midler og fremme søknader klikk her

Vestland Fylkeskommune - Midlar til bedriftsintern opplæring klikk her