Dine opplysninger: Du forplikter deg til ingenting, men du må opprette en egen bruker før du kan starte et kurs. Informasjonen er kun tilgjengelig for kursansvarlig i Innovasjon Norge. Alt behandles konfidensielt.

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Les mer om vår virksomhet.

Innovasjon Norge er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av selskapet.

Vi har følgende kontaktdetaljer:
Besøksadresse: Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 Oslo, Norge
Postadresse: Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo, Norge
Telefonnummer: + 47 22 00 25 00
Organisasjonsnummer: 986 399 445 (registrert i Foretaksregisteret)
Kontakt oss

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Innovasjon Norge og annen viktig informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

Innovasjon Norges behandling av personopplysninger

Innovasjon Norge behandler personopplysninger for tolv forskjellige formål. For hvert formål er det utpekt en operasjonelt behandlingsansvarlig.

For en oversikt over:

 • behandlingsformål;
 • operativt behandlingsansvarlige;
 • registrerte;
 • personopplysninger som behandles og rettslig grunnlag;
 • utlevering av personopplysninger; og
 • overføring av personopplysninger til tredjeland;

se Processing of personal data (150918).xlsx (Excel-dokument med enkelte forklarende kommentarer).

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • motta informasjon;
 • kreve innsyn;
 • kreve retting;
 • kreve sletting;
 • kreve begrensning;
 • dataportabilitet;
 • klage til tilsynsmyndighet; og
 • protestere;

som angitt i EUs generelle personvernforordning (GDPR) kapittel III.

Cookies

Cookies er filer som inneholder små mengder data som lagres på din datamaskin eller annet utstyr. Cookies gjør det mulig for nettsider å for eksempel huske handlinger eller preferanser over tid. De fleste nettlesere aksepterer cookies automatisk. Du kan håndtere cookies gjennom å endre dine nettleserinnstillinger, men slike endringer kan påvirke tilgjengelige funksjoner.

Bunnteksten på nettsider kontrollert av Innovasjon Norge inneholder informasjon om vår bruk av cookies. Vi oppfordrer deg til å lese denne informasjonen.

Annen relevant lovgivning (lagring og utlevering)

Innovasjon Norge er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å:

 • lagre dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for; og
 • gi innsyn i dokumentasjon/informasjon (herunder personopplysninger) i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personopplysninger).

Andre relevante grunnlag for utlevering av personopplysninger er angitt i punktet ovenfor vedrørende Innovasjon Norges behandling av personopplysninger.