Hopp til hovedinnhold

Bedre business med industriell symbiose

Kort om sirkulær økonomi og industriell symbiose

Introduksjon til en strategi for sirkulær økonomi

En industriaktørs overskudd eller avfall, kan være en viktig ressurs for en annen. Ved å samarbeide og dele ressurser på tvers av bedrifter og bransjer, kan vi redusere kostnader og miljøavtrykk og samtidig forbedre business case og konkurransekraft. Dette er en introduksjon til industrielle symbioser. Kurset er gratis, og du kan ta det når du vil og når det passer deg.

Dette vil du lære

  • Hva og hvorfor?

Hva er egentlig industriell symbiose, og hvorfor er det bra for business.

  • EU som drivkraft:

Få innsikt i hvordan EU drar markedet i grønnere og sirkulær retning, og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i bærekraftige løsninger.

  • Eksempler til inspirasjon:

Hør om aktører som allerede er i gang. Tips om hva dere kan gjøre i egen virksomhet og hvor du kan finne mer informasjon.