Hopp til hovedinnhold

Eksport til Kenya

Introduction

Få kunnskap og praktiske tips om den største økonomien i Øst-Afrika.
Regionen er i rask vekst og med ca. 150 millioner innbyggere er behovet for tjenester og løsninger betydelig. Innovasjon Norges kontor i Nairobi dekker Uganda og Tanzania i tillegg til Kenya, men støtter også selskaper med aktivitet i resten av regionen.

Hovedvekten av norsk næringsliv i regionen er innen fornybar energi og landbruk, hvor vi ser en god match mellom norske løsninger, og behov og interesse i markedet. Det er også mye aktivitet innen finanssektoren fra akseleratorer, PE-fond til institusjonelle investorer.

Kenya har en velutviklet markedsøkonomi og en voksende middelklasse, og kan fungere som en god inngangsport til regionen. Anvendelse av ny teknologi via telecom har gjort Kenya til et foregangsland i Afrika innen entreprenørskap og nyskaping. Finansteknologi, helseteknologi og netthandel er noen eksempler på tjenester som tilbys massemarkedet via mobiltelefon. Her er også Tanzania og Uganda på full fart etter.

Øst Afrika består av lavere mellominntektsland og lavinntekstland som innebærer annen type risiko en for Norges nærmarkeder. Langsiktighet, tålmodighet og at selskapet foretar gode aktomshetsvurderinger er viktig for å lykkes.

I dette digitale kurset vil du lære om eksport til Kenya. Øst-Afrika byr på gode eksportmuligheter for norske bedrifter som kan tilby smarte og effektive løsninger tilpasset det afrikanske markedet. Innovasjon Norges kontor i Nairobi forklarer deg hvordan du kan lykkes i markedet. Kurset er på engelsk.

Dette vil du lære:

Informasjon om markedet:
Den første delen introduserer deg til Kenya og Innovasjon Norge teamet i Nairobi.

Passer Kenya for deg?
Kenya er et spennende og utfordrende marked. Lær tips for å møte utfordringer og muligheter i markedet.

Markedsmuligheter:
Introduksjon til spennende sektorer og muligheter for norske selskaper. Lær om fornybar energi og agrikultur.