Hopp til hovedinnhold

Eksport til Storbritannia

Welcome to the course

0%

Få kunnskap og praktiske tips om eksport til Storbritannia.
Storbritannia er et høyt utviklet og markedsorientert økonomi. Det er den femte største nasjonale økonomien i verden målt ved nominelt bruttonasjonalprodukt (BNP) og utgjør 3,3 prosent av verdens BNP.
Storbritannia er en av de mest globaliserte økonomiene og omfatter England, Skottland, Wales og Nord-Irland. I 2020 utgjorde Storbritannias handel med de 27 medlemslandene i EU 49 prosent av landets eksport og 52 prosent av importen.
Norge har på rekordtid forhandlet frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen.

Storbritannia er blant Norges viktigste handelspartnere. Storbritannia er også hjem til Shakespeare, verdens fintech-hovedstad og verdens mest avanserte helse- og teknologiklynger. I dette kurset lærer du det viktigste om det britiske markedet etter Brexit. Kurset er på engelsk.

Dette vil du lære

  • Introduksjon til Storbritannia og vårt kontor:

Første del av kurset dekker det grunnleggende i Storbritannia og introduserer deg til Innovation Norway-teamet i London.

  • Er Storbritannia riktig for deg?

Storbritannia kan være et utfordrende marked. I denne delen av kurset ser vi derfor på hvordan du kan være best mulig forberedt.

  • Sektorer og muligheter:

Innovasjon Norges rådgivere i London dekker en rekke sektorer, og i denne delen vil vi gi deg en introduksjon til disse, samt presentere noen spesifikke muligheter vi mener kan være av interesse.