Hopp til hovedinnhold

Samarbeid og immaterielle verdier(IP)

Introduksjon

Dette kurset er rettet mot bedrifter og konsortier som skal inngå et samarbeid. Kurset tar for seg flere viktige forhold rundt immaterielle verdier hver enkelt aktør bør tenke på i forkant underveis og ved avslutning av et samarbeid.

Informasjon om kurset

Å samarbeide krever at hver enkelt aktør har oversikt over og kontroll på sine immaterielle verdier som de bringer inn i prosjektet. Her vil det være viktig å ha kontroll på blant annet hvilke verdier du faktisk bringer med inn og at du har sikret eierskap til disse. Det er også viktig å vise hvordan dette blir dokumentert ovenfor partnerne. Forarbeidet hos de enkelte aktørene vil være avgjørende for prosjektet, både med tanke på risiko, men også potensial. Spesielt når mindre, og nyetablerte bedrifter skal inngå partnerskap med store etablerte aktører vil dette kurset kunne hjelpe med å sikre at du har tenkt på det som er relevant.

Et problemfritt samarbeid krever også en felles forståelse for hvilke spilleregler som gjelder, hvilken informasjon som skal utveksles og hvordan den skal deles. Slike forhold må du ha klart for deg når samarbeidsavtalen skal settes opp. Skal det for eksempel være felles databaser og loggføring, må du ha et forhold til deling, tilganger og bruksrett både underveis og i etterkant av prosjektet. Eierskap til det som blir utviklet, omfang, varighet og ikke minst neste generasjon som utvikles basert på prosjektresultater er også en av de viktige forholdene som blir belyst i kurset.

Dette kurset har som mål å gjøre det enklere for bedrifter og organisasjoner å inngå samarbeid. Det er varierende kunnskapsnivå rundt immaterielle verdier blant bedrifter i Norge. Kurset er laget med mål om å redusere risikoen for den enkelte aktør og samarbeidet som helhet gjennom å belyse viktige momenter du bør ha med deg inn. Vi ønsker å inspirere til tanker om hvordan det er mulig å håndtere og fordele det som oppstår og kommer ut av samarbeidet.

Dette får du i kurset

Tips til hvordan du reduserer risiko rundt immaterielle verdier når du skal inngå samarbeid

  • Hva du bør tenke på i forkant, underveis og etter endt prosjekt.

Verktøy og eksempler

  • Få verktøy, eksempler og kunnskap om hvordan du identifiserer ditt IP-bidrag inn i samarbeidet, sikrer dem og håndterer verdier som oppstår

Oversikt over hvem som kan hjelpe deg

  • Få innblikk i hvordan og hva Innovasjon Norge og andre aktører kan hjelpe deg med.

Er du i dialog med bedrifter dette kurset kan være aktuelt for?

Anbefal gjerne kurset til bedrifter som planlegger eller allerede har inngått samarbeid.