Hopp til hovedinnhold

Slik lykkes du med nytt løsdriftsfjøs

Gjør byggeprosjektet lønnsomt med god planlegging

Lønnsom fjøsbygging

Det er mye å forholde seg til når du skal bygge et fjøs. Dette kurset har som mål at den endelige fjøsløsningen skal bli så lønnsom som mulig.

For at du skal komme dit må du bestemme deg for forretningsmessige forhold, kartlegge ulike ressurser, sette en kostnadsgrense, lage en langsiktig plan og ellers gjøre en god planleggingsjobb. Kurset gir deg et verktøy som hjelper deg trinn for trinn nærmere realiseringen av ditt nye fjøs. Kurset er gratis, og består av tre deler.

Dette vil du lære

Kurset starter med noen betraktninger rundt betydningen av å ha en noenlunde klar forretningsidé i bunnen når du skal bygge et fjøs. Videre må du kartlegge ulike ressurser som kan ha nytte i prosjektet, og du må vurdere egnethet og tilstand.

For å få en lønnsom utbygging, er det viktig å sette en kostnadsgrense tidlig i prosjektet. Det er også av stor betydning for lønnsomheten å ta tida til hjelp, og derfor omhandler kurset også strategisk langtidsplanlegging.

Kurset handler også om planlegging av besetning, fôrgrunnlag, øvrig mekanisering, bygningsplanlegging, finansiering og lønnsomhet.

De siste delene av kurset berører forhold som tilbudsinnhenting og byggesak. Resultatet gir deg et godt utgangspunkt for å stille tydeligere krav gjennom en krevende planleggings- og anskaffelsesfase, og vil og bidra til bedret lønnsomhet på din gård i lang tid fremover.